René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Flygdagen 2022

Den 27 augusti, arrangerade Upplands flygflottilj F 16 årets flygdag i Uppsala. Evenemanget besöktes av cirka 190 000 människor. Till höjdpunkterna hörde exempelvis flyguppvisning med Jas 39 E, överflygning med amerikanskt strategiskt bombflyg samt den finländska uppvisningsgruppen Midnight Hawks. Besökarna fick även se militära, civila och historiska flygplan och helikoptrar både i luften och på marken.

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts