René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Sjömålsstrid

En del i filmprojektet ”marinen – full fart framåt” där olika delar i marinens verksamhet presenteras.

Producerat av Pannrummet för Försvarsmakten.
Filmklipp bland annat från: Pannrummet, marinens kommunikatörer och Stridsfotoavdelningen.

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts