René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

@Försvarsmakten i Almedalen 2022, aktuell omvärldsanalys och rysk krigsförmåga

Ställföreträdande chefen för den militära underrättelsetjänsten, MUST, Daniel Olsson och Försvarsmaktens insatschef, Michael Claesson, föreläser om hur omvärldsutvecklingen ser ut med hänsyn till kriget i Ukraina och hur ser den ryska krigsförmågan ut? Vad har det för påverkan på försvaret av Sverige?

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts