René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Marinen 500 år–ett halvt årtusende med hav, människor och konflikter, avsnitt 7, Marinen & framtiden

Det är lättare att se bakåt i 500 år än att se några dagar framåt. Säkerhetsläget kan snabbt förändras och det är viktigt att alltid vara beredd på det oförutsägbara.

Marinen 500 år – ett halvt årtusende med hav, människor och konflikter är en dokumentärserie i sju delar med havet som huvudperson. Serien handlar om försvarsgrenen marinen och dess verksamhet i fred, kris och krig. Dessutom skildras historien om varför marinen skapades och havets betydelse för Sverige, svenska intressen och dess välfärd.

Producerad av Pannrummet för Försvarsmakten, i samband med marinens 500-årsjubileum år 2022. Programledare: Melker Becker.

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts