René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Meteor 2022: Totalförsvaret övade räddningsinsats efter terrorattack

I syfte att stärka totalförsvaret och den civil-militära samverkan har
Försvarsmakten, tillsammans med polis och civil sjukvård samt
räddningstjänst, genomfört övningen Meteor. Övningen har i stort
fokuserat på att hantera masskadeutfall i den civila miljön, med
scenarion runt om, och i, tätorter och större städer.

Producerad av: Stridsfoto/Försvarsmakten

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts