René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Studio Försvarsmakten: Natointegration och fortsatt satsning – Försvarsmakten växer

Hör chefen för operationsledningen, Carl-Johan Edström, om den fortsatta integrationen i Nato.
Vi reder också ut processen kring det nya försvarsbeslutet och det nya budgetunderlaget tillsammans med Bo Berg, stf chef för försvarsstabens genomförandeenhet. Dessutom ÖB Micael Bydén om vikten av att växa fort, men också på riktigt.

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts