René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Brittiskt flaggskepp i Göteborgs hamn

Under säkerhetshot, kris eller krig står Sverige inte ensamt. Det blir extra tydligt när det brittiska flaggfartyget HMS Queen Elizabeth under veckan förtöjde i Göteborgs hamn. Målet, att tillsammans inom försvarssamarbetet JEF (Joint Expeditionary Force) fortsätta säkra Östersjön, Östersjöinloppet och västkusten med dess viktiga hamnar. Sida vid sida blir vi starkare, ökar försvarsförmågan och skyddar vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten och Royal Navy/ HMS Queen Elizabeth

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts