René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Teckenspråk och direkttext: Pressträff, Lena Hallin, chef för Must, presenterar Årsöversikten 2022

Pressträffen visas utan teckenspråkstolk och direkttextning här: https://www..com/watch?v=M1Ef3DWTCQI

I Årsöversikten presenterar Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, den verksamhet som bedrivits under 2022 och ger sin syn på omvärldsutvecklingen och de säkerhetshot som riktas mot Sverige och svenska intressen.

Generalmajor Lena Hallin är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Generalmajor Hallin presenterar innehållet i Årsöversikten och kommer även att finnas tillgänglig för frågor.

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts