René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Beredskapsoperation med luftförsvar i Göteborg

En luftvärnsstridsgrupp, från Luftvärnsregementet (Lv 6) placerar luftvärnssystem i Göteborg, som en del i en beredskapsoperation. Från att ordern kom till att de skulle vara klara på plats fick luftvärnsstridsgruppen mycket kort tid på sig på sig att förbereda, transportera och gruppera luftvärnssystem 103 (Patriot) och eldenhet 98 med stödsystem på flera platser i Göteborgsområdet.

Foto: Antonia Sehlstedt & Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts