René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Hemvärnet – Brandförmannen

Hemvärnet består av 23 000 helt ovanliga människor med uppgiften att stödja och försvara Sverige i fred, vid kriser eller i krig.

Hemvärnssoldater har civila arbeten som de lämnar någon eller några veckor per år för att vara en viktig del av Sveriges försvar. De ingår i Försvarsmakten och är redo att försvara Sverige med kort varsel och lång uthållighet.

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts