René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

En frågelåda om att göra värnplikt: Majken och Birger

Se hur vi är starkare tillsammans i vår frågelåda i tre delar.
I serien möter du personer inom olika roller som svarar på frågor och diskuterar sina styrkor, egenskaper och personliga upplevelser i Försvarsmakten.

I del tre pratar Majken och Birger om sina upplevelser från värnplikten kopplat till deras tidigare förväntningar.

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts