René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

@Försvarsmakten i Almedalen 2022, överbefälhavarens lägesbild

Överbefälhavare Mikael Bydén pratar om Försvarsmaktens verksamhet idag och utveckling framöver.
Han ger sin bedömning av det militärstrategiska läget?
Sverige har ansökt om medlemskap i Nato – vad innebär det för Försvarsmakten? Vilka slutsatser kan dras av det ryska invasionskriget i Ukraina?

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts