René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

@Försvarsmakten i Almedalen 2022, Hur det svenska försvaret blir starkare?

Chefen för armén Karl Engelbrektson, Ställföreträdande chef marinen Peder Ohlsson, Carl-Johan Edström som tillträder som chef för flygvapnet föreläser om hur det svenska försvaret blir starkare. Hur ser Försvarsmaktens tillväxt och utveckling ut? Vad innebär ett eventuellt NATO medlemskap för försvarets utveckling?

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts