René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Försvarsmakten i Almedalen 2022, hur bygger vi försvarsvilja och motståndskraft i Sverige?

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Mats Ström föreläser om hur kriget i Ukraina har satt fingret på vad som är sant eller falskt och hur vi bygger motståndskraft i Sverige?

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts