René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Försvarsmakten i 360 VR – välkommen ombord på dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos

Under 2022 fyller marinen 500 år. Som en del i firandet publicerar vi filmer som visar hur det ser ut ombord och där besättningen själva berättar om sitt fartyg.

Med tryckkammare, helikopterplatta och dynamisk positionering har ubåtsräddningsfartyget HMS Belos allt som krävs för att fullgöra sina uppgifter inom ubåtsräddning och avancerade dykuppdrag. I dag utgör HMS Belos, tillsammans med undervattensfarkosten URF, det svenska ubåtsräddningssystemet. HMS Belos kan genomföra dykning och undervattensarbeten med våtdykklocka, eller med undervattensfarkoster.

Intro: 00:00
Brygga: 00:08
Dynamiskt positioneringssystem DP: 00:42
Matsal: 01:09
Byssa: 01:37
Kammarhall: 02:03
Kammarcentral: 02:42
Gymmet: 03:09
Hytt: 03:29
Maskinrum: 03:56
Mäss: 04:39
Våtdykklocka: 05:18
Dykcentralen: 06:15

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts