René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Försvarsmakten i 360 VR – välkommen ombord på ett minröjningsfartyg av Kosterklass

Under 2022 fyller marinen 500 år. Som en del i firandet publicerar vi filmer som visar hur det ser ut ombord och där besättningen själva berättar om sitt fartyg.
Redan när de byggdes på 1980-talet blev fartygen i Kosterklass Sveriges främsta försvar mot sjöminor. Efter modifieringar i början av 2000-talet har de uppgraderats till några av världens främsta minröjningsfartyg. Förutom huvuduppgiften minröjning kan båtarna göra insatser med minor, sjunkbomber och granater vid ubåtsjakt. De kan även utföra traditionell minsvepning med vajrar men också lägga ut egna minor.

Intro: 00:00
Brygga: 00:08
Stridsledningscentral: 01:09
Hytt: 02:02
Svepdurk: 02:48
Mäss: 03:36
Byssa: 04:08
Maskinrum: 04:38

Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts