René Crauwels

Gimme gimme gimme M/90 !

Marinen 500 år – ett halvt årtusende med hav, människor och konflikter, avsnitt 5, Katastrofen

Tre jagare sjönk utanför Märsgarn (Berga) och flera sjömän och officerare dog. Vad var det som hände?

Marinen 500 år – ett halvt årtusende med hav, människor och konflikter är en dokumentärserie i sju delar med havet som huvudperson. Serien handlar om försvarsgrenen marinen och dess verksamhet i fred, kris och krig. Dessutom skildras historien om varför marinen skapades och havets betydelse för Sverige, svenska intressen och dess välfärd.

Se alla publiceringsdatum här: https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/dokumentarserien-marinen-500-ar/

Producerad av Pannrummet för Försvarsmakten, i samband med marinens 500-årsjubileum år 2022. Programledare: Melker Becker.

For more info go to the original source :
Author: Försvarsmakten

Related posts